#
Συμπληρώστε την φόρμα και επικοινωνήστε μαζί μας για διαφήμιση, καταγγελίες ή παράπονα
Your Name :

Your Email: *

Subject:

Your Message: *


ΟΡ0Ι ΧΡΗΣΗΣ

Το MATI GR είναι αδέσμευτο και ακομμάτιστο ιστολόγιο.
Δεν αποδέχεται τους όρους, αριστερός, δεξιός, κεντρώος και τα άκρα αυτών, παρά μόνον τις Αρχές της Ελευθερίας και της Λογικής.
Την ευθύνη στα κείμενα και τις πληροφορίες που αναδημοσιεύνται στο MATI GR, έχουν οι πηγές ή οι υπογράφοντες αυτών και μόνο.
Αν κάποιος έχει αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων, ή θεωρεί ότι προσβάλλεται από κάποια ανάρτηση, να στείλει μήνυμα στην παραπάνω φόρμα με το επίμαχο link και θα αφαιρεθεί.
Αναρτούμε κάθε άρθρο που αποτελεί κατά την γνώμη μας ερέθισμα προς προβληματισμό και σκέψη.
Το MATI GR, δεν δύναται να διασταυρώσει τις όποιες πληροφορίες αναδημοσιεύει λόγω της ερασιτεχνικής του φύσης.
Σκοπός των αναδημοσιεύσεων είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για το τι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, όπως και η ψυχαγωγία.

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας για την συνεχή άνοδο της επισκεψιμότητας που μας χαρίζουν

Η  διαχείριση  και  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  του επισκέπτη/χρήστη  των υπηρεσιών  του site http://mati-grnews.blogspot.gr εφ εξής MATI GR
υπόκειται στους όρους  του  παρόντος  κειμένου καθώς  και  από  τις  σχετικές 
διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου 
από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει 
συμπληρωθεί  με  τις  αποφάσεις  του  Προέδρου  της  Επιτροπής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 
και  το  άρθρο  8  του  Ν.  2819/2000)  και  του  ευ
ρωπαϊκού  δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα
Οι  παρόντες  όροι  διατυπώνονται  λαμβανομένων  υπόψη  τόσο  της 
ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο 
και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το  site MATI GR
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  κατόπιν ενημέρωσης  των επισκεπτών/χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο 
ελληνικό  κι  ευρωπαϊκό  νομικό  πλαίσιο  για  τα  ζητήματα  αυτά.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας 
των  προσωπικών  δεδομένων  που  προβλέπονται  στο  παρόν  κείμενο 
οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site MATI GR

Το site MATI GRπεριλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites 
τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το 
site MATI GR για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 
τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά 
ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων 
web sites.Links to other sites(«Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες»)

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internetκαι στη  συνέχεια  στο 
site MATI GRκαταγράφεται  και  αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site MATI GR
IP Addresses
Το siteMATI GRδιαφυλάσσει  τον  προσωπικό  χαρακτήρα  των 
στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών 
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
διατάξεων  του  νόμου  και  προς  τις  αρμόδιες  και  μόνο  αρχές. 
Το site MATI GR διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία 
αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα 
προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την 
διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Επισκέπτες/χρήστες  του siteMATI GRπου  είναι  ανήλικοι  έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
site MATI GR μόνο με τη συγκατάθεση των  γονέων  ή  των  κηδεμόνων  τους  και  δεν  έχουν  υποχρέωση  να υποβάλλουν  τα  προσωπικά  τους  στοιχεία.  Σε  περίπτωση  υποβολής 
τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς  αυτό,  το 
site του  διαγράφει  όλες  τις  σχετικές  πληροφορίες.
Το siteMATI GRκαι ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται  τμήμα  ή  το  σύνολο  των  στοιχείων  που  εσείς  έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
Ο  επισκέπτης/χρήστης  των  σελίδων  και  των  υπηρεσιών  του site MATI GR
παραχωρεί  τη  συγκατάθεσή  του  στους  κατωτέρω  όρους χρήσης, που
ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των 
γραφικών,  των  εικόνων,  των  φωτογραφιών  και  των  αρχείων  που 
περιλαμβάνονται στο site MATI GR  
                                      
Σύμβαση χρήσης
Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από 
την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site MATI GR
Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και 
του  περιεχομένου  του site MATI GR

.  Ο  επισκέπτης/χρήστης 
παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site MATI GR ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. 
Εκτός  των  ρητά αναφερόμενων  εξαιρέσεων  (πνευματικά  δικαιώματα τρίτων,  συνεργατών  και  φορέων),  όλο  το  περιεχόμενο  του site MATI GR συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων  αυτού  του site, αποτελούν  πνευματική  ιδιοκτησία,  του site MATI GR και  προστατεύονται  κατά  τις  σχετικές  διατάξεις  του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμε   νο  πώλησης,  αντιγραφής,  τροποποίησης,  αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε  τρόπο  με  σκοπό  το  προσωπικό  κέρδος.
Εξαιρείται  η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του 
περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή)  μη  εμπορική  χρήση  και  χωρίς  απαλοιφή  της  ένδειξης προέλευσής τους από το 
site MATI GR χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο  τα  σχετικά  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας.
Για  τους παραπάνω  λόγους  το site MATI GR δύναται  να  απαγορέψει  την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών 
φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και 
βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο  επισκέπτης/χρήστης  των  σελίδων  και  των  υπηρεσιών  του site MATI GR
αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site MATI GRαπό  κακή  ή  αθέμιτη  χρήση  των  σχετικών υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης/χρήστης- μέλος των σελίδων MATI GR πιο συγκεκριμένα,  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο  που  παραβιάζει  τα  προσωπικά  δεδομένα  τρίτων,  ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών  μας,  από  την  ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης - μέλος. Αν 
παρά  τον  όγκο  των  στοιχείων,  πληροφοριών,  περιεχομένων  κλπ.,ο δικτυακός  μας  τόπος,  πληροφορηθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο, περιεχόμενο  που  προσβάλλει  την  προσωπικότητα  την  τιμή  ή  την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη  και  περιουσιακή  ζημία  σε  τρίτον,  δικαιούται  χωρίς προειδοποίηση: 
α)Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
β)Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους.       
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σ   ε τρίτους

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του MATI GR
Οι χρήστες/μέλη του  MATI GR τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα,  τις  Διεθνείς  Συμβάσεις,  και  τις  γενικά  παραδεκτές  αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:
1) την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί 
αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, 
της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
2) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντί
θετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές 
έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του 
ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την 
υποκειμενική  ή  αντικειμενική  υπόσταση  οιουδήποτε  εγκλήματος  ή 
χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό 
γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει 
την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
4) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το 
Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία 
των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή 
προσβάλλει  τα  ατομικά  πολιτικάκαι  κοινωνικά  δικαιώματα  των Ελλήνων πολιτών.
Κάθε χρήστης- μέλος των σελίδων του δικτυακού μας 
τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες 
χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον 
υποχρεούται, να διαγράφειάμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. Ο μεγάλος  όγκος  των  επισκεπτών-
χρηστών  των  σελίδων,  και  ο  πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία  τη  συμβολή  όλων  μας,  στον  εντοπισμό  κάθε  μη  νόμιμης 
χρήσης,  και  στον  αποκλεισμό  τέτοιων  φαινομένων.
Ο  επισκέπτης - χρήστης-μέλος των σελίδων του MATI GR εκτός της αποκλειστικής 
του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει  την  υποχρέωση,  σε  τυχόν  νομική  εμπλοκή,  να αποκαταστήσει  οποιαδήποτε  ζημιά  του  δικτυακού  μας  τόπου,  ή 
οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου 
αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. 
Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης-μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών  κωδικών  πρόσβασής  (password)  αν  ο  χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραμμένους όρους.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,  το site του MATIGRδεν  ευθύνεται  για  οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site MATI GR στις οποίες προβαίνει με 
δική  του  πρωτοβουλία  και  με τη  γνώση  των  όρων  του  παρόντος.Τα περιεχόμενα του site MATI GR παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site MATI GR αρνείται  όλες  τις  εγγυήσεις  εκπεφρασμένες  ή  και  συνεπαγόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι 
οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για 
ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης siteτου MATI GR
Το siteMATI GR
δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές 
και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και 
ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης το site MATI GRδεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site
ή  οι  εξυπηρετητές  "servers"  μέσω  των  οποίων  αυτά τίθενταιστη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το site MATI GR δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την 
πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, 
επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το  κόστος  των  ενδεχόμενων  διορθώσεων  ή  εξυπηρετήσεων,  το 
αναλαμβάνει  ο  επισκέπτης/χρήστης  και  σε  καμία  περίπτωση  το site MATI GR
Το site MATI GR δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την 
πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την 
πληρότητα  των  υπηρεσιών  άλλων web sites και  σελίδων στα  οποία παραπέμπει  μέσω «δεσμών»,   hyperlinks ή  διαφημιστικών banners. 
Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / 
χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites
και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites
Το siteMATI GRσε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των 
web   sitesκαι των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του 
site MATI GR λαμβάνει  με  την  εγγραφή  του  στις  λίστες  παραληπτών  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του  site MATI GR και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 
και των διεθνών συμβάσεων.Newsletters
 - 
Ενημερωτικά Δελτία
Το siteMATI GR διατηρεί  το  δικαίωμα  μη  εγγραφής  κάποιου 
προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
Το MATI GR παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα 
ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη 
μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις των 
ψηφοφ  όρων  καταγράφονται,  αναλύονται  και  σχολιάζονται  από  το MATI GR
για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη τάση των επισκεπτών του MATI GR
σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται  για  ψηφοφορία.  Το MATI GR
διατηρεί  το  αποκλειστικό δικαίωμα  συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα 
πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. 
Οι  ανοιχτές  αυτές  ψηφοφορίες  ΔΕΝ  αποτελούν  ούτε  πρέπει  να 
λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (Δημοσκόπηση), παρά μόνο ως καταγραφή μιας τ
άσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. 
Το MATI GR μπορεί  να  καθορίσει  και  ειδικότερους  όρους  για  τη 
συμμετοχή  στην  ψηφοφορία  και  διατηρεί  το  δικαίωμα  διακοπής  της ψηφοφορίας.

Ψηφοφορίες
Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει 
στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους 
στο συγκεκριμένο άρθρο. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το MATI GR
έχει  δικαίωμα  να  ελέγχει  τα  σχόλια  πριν  αυτά  αναρτηθούν.  Οι 
διαχειριστές του MATI GR έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και 
να  διαγράφουν  σχόλια  χρηστών  κατά  την  κρίση  τους  και  χωρίς 
περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς 
κανόνες χρήσης του MATI GR

Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών   
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρή
σης του siteτου MATI GR
καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται 
και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής 
ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αν
τίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε 
καμία  περίπτωση  να  θίγεται  η  ισχύς  των  λοιπών  όρων.
Το  παρόν  αποτελεί  τη  συνολική  συμφωνία  μεταξύ  του 
site του MATI GR και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του 
και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών 
δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, 
εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του  περιεχομένου  τoυ MATI GR
με  τρόπο,  φωτοτυπικό,  έγγραφο, εκτυπωτικό,  ηχογράφησης  ή  άλλο  πλην  ηλεκτρονικού,  χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 
και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ MATI GR
που  αποτελεί  περιεχόμενο του  και  δεν  προέρχεται  από 
αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, 
με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως MATI GR συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του MATI GR
Share To:
Next
Νεότερη ανάρτηση
Previous
This is the last post.

blogsitegr

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Δείτε κι εδώ

loading...